Metoda CLIL

CLIL CO TO ZA METODA?

CLIL – co to jest? CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli metoda zintegrowanego nauczania przedmiotu oraz języka obcego, jest metodą innowacyjną, rozszerzającą wiedzę fachową przy jednoczesnym pogłębianiu kompetencji językowej. Metoda ta rozpowszechniła się na uczelniach europejskich i jest polecana do stosowania w szkolnictwie wyższym przez Komisję Europejską. Jest nauką przez działanie, dzięki której nauczane treści merytoryczne i językowe znajdują bezpośrednie zastosowanie w praktyce oraz przyczynia się do rozwoju takich umiejętności miękkich jak komunikatywność, myślenie przedsiębiorcze i rozwiązywanie problemów, zarządzanie czasem, itd. Uczy pracy zespołowej i rozwija kreatywność. CLIL – Content and Language Integrated Learning dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego.
Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej. Istotne cechy tej metody to: systematyczna praca w grupie, dobór ćwiczeń uwzględniających różne typy inteligencji uczniów, nauka poprzez różne kanały sensoryczne, stosowanie źródeł i materiałów odpowiednich do prowadzenia nauczania zintegrowanego, słownictwo przydatne na lekcji CLIL, użycie języka obcego i rodzimego w nauczaniu zintegrowanym. Podczas zajęć stosować można różne formy: nauczanie w grupie, praca w grupach roboczych, warsztaty i prezentacje video, muzyki i obrazów. Zajęcia mają przede wszystkim charakter ćwiczeniowy, warsztatowy, co pozwala na praktyczne wykorzystywanie wiedzy teoretycznej. W tej metodzie uczeń skoncentrowany jest na pozyskiwaniu merytorycznych informacji wykorzystując swoje umiejętności językowe.

W JAKI SPOSÓB UCZNIOWIE UCZĄ SIĘ ZA POMOCĄ TEJ METODY?

W skrócie: CLIL czyli Content and Language Integrated Learning to uczenie się słówek i gramatyki „przy okazji”. Lekcje opierają się na temacie wziętym z prawdziwego życia, nie na wymyślonym dialogu czy tekście przeładowanym wybranym czasem. Przykładem takiego tematu może być np. od poczwarki do motyla, pierwsza podróż na księżyc, skąd bierze się empatia albo jak komunikować się w biznesie. Wszystko zależy od poziomu i wieku ucznia.Oznacza to, że angielskiego uczysz się tak jak polskiego, kiedy to dziadek opowiadał Ci o motylach, a pani w klasach 1-3 opowiadała Ci o tym w jaki sposób poczwarka staje się motylem.
Oznacza to, że angielskiego uczysz się tak jak polskiego, kiedy to dziadek opowiadał Ci o motylach, a pani w klasach 1-3 opowiadała Ci o tym w jaki sposób poczwarka staje się motylem. Wtedy uczyłeś się tego po polsku. Na angielskim metodą CLIL nauczysz się tego po angielsku, w taki sam sposób, jak uczyłeś się jako dziecko.Lekcja CLIL oznacza, że oglądasz filmik z National Geographic, BBC, czytasz fragment artykułu psychologicznego i tak dalej. Najczęściej zajęcia opierają się na autentycznych materiałach, co oznacza, że słyszysz wyrażenia autentycznie używane przez Anglików i Amerykanów, a nie zdania wybrane przez autorów podręcznika i przypisane akurat do rozdziału piątego Twojej książki.

PRAKTYCZNE UŻYCIE METODY CLIL W TRAKCIE ZAJĘĆ.

Nauczyciel wie, że ma grupę zainteresowaną piłką nożną. Będą zainteresowani wszystkim co związane z tym tematem, co dla Ciebie będzie wspaniałą okazją do nauczenia angielskiego. Spójrz tylko, omawiając: piłkarzy – powtarzasz podstawowe informacje o osobach, wygląd zewnętrzny, narodowości a nawet kolory i liczby 🙂 drużyny – uczysz się o narodowościach i krajach, możesz mówić o historii drużyny (Past tenses) i zmianach w nich zachodzących; zasady gry – wprowadzasz Present Simple i Conditionals; poszczególne mecze/ fragmenty meczów – czasowniki związane z ruchem, time adverbials (first, after that etc), czasy; i tak dalej i tak dalej. Ale to wszystko „bezboleśnie”, bo pod przykrywką czegoś superinteresującego! Czy teraz rozumiesz już o co chodzi? 🙂 To metoda nie tylko dla zdolnych ale też dla niezmotywowanych i „sceptycznych językowo” 🙂 Ale przejdźmy do rzeczy.
Jak naucza się słownictwa w CLILu? Priorytetem jest oczywiście nauczenie się o temacie jako takim, czyli np o planetach. Język jest jakby w drugiej kolejności, ale nauka słownictwa jest kluczowa. Oznacza to, że CLIL jest sposobem na sukces kiedy jest połączony z uczeniem się języka. Dlatego właśnie ważne jest to, żebyś nauczył się nazw, podstawowych pojęć i wyrażeń, dzięki którym będziesz w stanie opowiadać o zachodzących procesach.

W JAKI SPOSÓB REALIZUJEMY TĘ METODĘ Z NASZYMI PODRĘCZNIKAMI I MATERIAŁAMI DODATKOWYMI?

Podręczniki z których korzystamy są dostostosowane do metody CLIL i nawet zawierają specjalne strony DOSTOSOWANE DO TEJ METODY. w NASZEJ SZKOLE JĘZYKOWEJ ENGLISH W GORZOWIE WIELKOPOLEKIM I DREZDENKU ŚCISLE TRZYMAMY SIĘ TEJ METODY I REALIZUJEMY JEJ ZAŁOŻENIA. Koncepcja kursu polega na nauczaniu języka razem z nauczaniem zagadnień, które przynależą do innych przedmiotów szkolnych – na przykład przyrody, geografii, matematyki czy sztuki. Dzięki temu, elementy realnego świata, który dzieci właśnie poznają, zostają przeniesione do szkolnej pracowni językowej. Lekcje języka angielskiego stają się podróżą, a uczniowie – odkrywcami. Kurs został tak zaprojektowany, aby rozbudzić w dzieciach pasję poznawczą i sprawić, żeby towarzyszyła im przez całe życie.

nASZE LOKALIZACJE

GORZÓW WIELKOPOLSKI

DREZDENKO

MOŻESZ DO NAS DZWONIĆ W WAKACJE!

KONTAKT